Locations
issuedate: 2015-12-29 column: Locations

Head Quarter

Add.: No.6,Haicheng East Street, Xingang East Road, 

.Haizhu District,Guangzhou,Guangdong,China

P.C.: 510330

Tel: (86) 20 89232806     

Fax: (86) 20 89232876                      

E-mall: gqi@gqi.org.cn

 

Dongguan Base

Add.:No.68, Xihudong Road, Shilong Town Dongguan 

City, Guangdong Province,P.R.China

P.C.:523325

Tel: (86) 769 81867878

Fax: (86) 769 86106166                          

E-mall: cnce@cnce.asia

 

Shunde Base

Add.:No.1Deshengdong Road Daliang Shunde, 

Guangdong Province,P.R.China

P.C.:528300

Tel: (86) 757 22808888

Fax: (86) 757 22802666                         

E-mall: sdgqi@gqi.org.cn